Gepersonaliseerd leren met ict op basisschool De Marke: Eindrapportage Doorbraakproject

Dit rapport bevat de eindrapportage van het doorbraakproject Onderwijs & ict: gepersonaliseerd leren op basisschool De Marke. Dit Doorbraakproject is tussen 1 september 2016 en 1 augustus 2017 uitgevoerd door het iXperium Centre of Expertise Leren met ict in opdracht van basisschool De Marke. In het onderzoek werd de praktische vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict bij basisschool De Marke onderzocht. Er werd ook rekening gehouden met de rol van zelfregulatie en motivatie van leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat het basisschool de Marke gelukt is om gepersonaliseerd leren met ict vorm te geven op een manier die werkt voor zowel leerlingen en leraren.