Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen: Werkwijze iXperium ontwikkelkring

De lerarenopleidingen van de HAN leiden samen met het werkveld leraren op die competent zijn in leren en lesgeven met ict en die daarnaast in staat zijn met behulp van ict recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Deze leraren zijn bovendien competent in het opleiden van ict-geletterde leerders en werkers. Via het opleiden en professionaliseren van leraren levert de HAN, samen met het werkveld, een bijdrage aan onderwijsontwikkeling in de regio. Om bovengenoemde ambities te bereiken, heeft de HAN in 2013 het iXperium, verbonden aan het lectoraat Leren met ict van dr. Marijke Kral. In deze brochure wordt beschreven hoe het iXperium praktijkontwikkeling en kennisontwikkeling in de samenwerking tussen werkveld, opleidingen en onderzoek vormgeeft.