Implementeren kun je leren – Lessen uit de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

Deze publicatie belicht de uitdagingen van duurzame verandering in het onderwijs, met de focus op het (her)ontwerpen van leerarrangementen die aansluiten bij onderwijskundige vragen. Het benadrukt het belang van een doordachte implementatie en deelt waardevolle lessen en tips uit vier jaar ervaring met de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict. In deze werkplaats hebben multidisciplinaire iXperiumdesignteams, bestaande uit mbo-docenten, ict-experts, onderzoekers en procesbegeleiders, concrete leerarrangementen en onderwijsproducten ontworpen voor gepersonaliseerd leren met ict. Een praktische gids voor het aanpakken van complexe onderwijsveranderingen.

De MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict is een samenwerking tussen Koning Willem I College, Rijn IJssel, Mediacollege Amsterdam, Summa College, Graafschap College, het iXperium Centre of Expertise Leren met ict (verbonden aan het lectoraat Leren met ict van de HAN), het practoraat Effectieve Didactiek, het practoraat Mediawijsheid, het practoraat Innovatiesucces in het mbo, Tilburg University en IVA Onderwijs. De onderzoekswerkplaats is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en MBO Digitaal.

Praktijkpublicaties

Rapportages