Inventarisatie onderwijs op afstand en ondersteuningsbehoefte als gevolg van COVID-19

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zijn, vanwege de sluiting tijdens de uitbraak van COVID-19, abrupt omgeschakeld naar onderwijs op afstand. Het iXperium heeft onder haar partners geïnventariseerd hoe de omschakeling naar onderwijs op afstand is verlopen. Deze rapportage beschrijft aan de hand van een viertal thema’s wat er goed en niet (of minder) goed gaat, wat de partners nu reeds aan kennisdeling doen en hoe ze dat verder willen uitbreiden. Ook gaat het rapport in op de huidige en (ingeschatte) toekomstige ondersteuningsbehoefte.

De inventarisatie bevestigt dat er ook bij de partners van het iXperiumnetwerk in korte tijd heel veel werk is verzet om de leerlingen zo goed mogelijk van onderwijs te voorzien. Ontwikkelingen waar iedereen enorm trots op mag zijn. Het document geeft richting aan de gesprekken die plaatsvinden binnen de verschillende onderdelen van het netwerk en over het netwerk heen als het gaat om het aanpakken van de knelpunten of het invullen van de ondersteuningsbehoefte.