iXperium als leerwerkplaats: Evaluatie activiteiten iXperium Arnhem 2012/2013 & 2013/2014

Dit evaluatieonderzoek is gericht op twee facetten van het iXperium: de opbrengsten van de projectgroepen in de iXperium-ontwikkelkring en de opbrengsten van het iXperium als fysieke plek voor professionalisering. Er is een meta-analyse gedaan over de ontwikkelde en onderzochte ict-rijke leerarrangementen en er zijn individuele en groepsgesprekken gevoerd om de leerprocessen en verbeter mogelijkheden in de projectgroepen van de iXperium-ontwikkelkring te kunnen beschrijven. Daarnaast is door middel van interviews en een vragenlijst de kwaliteit en het rendement van de middagarrangementen en de iXpiratie-middagen, die regelmatig in het iXperium worden georganiseerd, onderzocht.