Leergemeenschappen Omgaan met verschillen met behulp van ict: Alliantie VO

De Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal heeft gedurende drie schooljaren samengewerkt in het kader van de subsidieregeling ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’. De samenwerkingspartners waren de HAN ILS, het iXperium Centre of Expertise Leren met ict en de Radboud Docenten Academie. De samenwerking richtte zich op het thema omgaan met verschillen met inzet van ict. In zes leergemeenschappen op zes scholen voor voortgezet onderwijs zijn op een praktijkgerichte en onderzoeksmatige wijze experimenten uitgevoerd in de klas. Het doel van het onderzoek was kennisontwikkeling, kennisdeling, professionalisering van leraren en een aanbod op maat voor leerlingen in de klas. Deze eindrapportage doet verslag van de ontwikkeling van zes leergemeenschappen in de periode 2014-2017.