Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleidingen: Educatieve masters Hogeschool van Amsterdam. Stand van zaken schooljaar 2017/2018 – beginmeting

Bij de educatieve masters van de Hogeschool van Amsterdam was behoefte aan meer duidelijkheid over de ict-inzet en bijbehorende competenties van lerarenopleiders en studenten. Aanleiding vormde een enquĂȘte onder de eigen studenten waaruit bleek dat studenten veel behoefte hebben aan lerarenopleiders die ict op een goede en inspirerende manier kunnen inzetten. Besloten is om de monitor Leren en lesgeven met ict, ontwikkeld door het iXperium Centre of Expertise Leren met ict, bij studenten en opleiders van de educatieve masters af te nemen om meer zicht te krijgen op de huidige stand van zaken wat betref leren en lesgeven met ict en om aanknopingspunten te krijgen voor professionalisering van lerarenopleiders op dit gebied. In dit rapport worden de resultaten van deze beginmeting bij de educatieve masters van de Hogeschool van Amsterdam beschreven.