Leren en lesgeven met ict in het basisonderwijs: CLC Arnhem. Stand van zaken schooljaar 2014/2015 – beginmeting

Steeds weer blijkt uit onderzoek dat leraren niet als vanzelf beschikken over de benodigde competenties met betrekking tot leren en lesgeven met ict. CLC Arnhem wil, in samenwerking met het iXperium Centre of Expertise Leren met ict, leraren optimaal ondersteunen bij de ontwikkeling van de benodigde competenties door gerichte professionaliseringsactiviteiten. In het najaar van 2014 is een eerste meting uitgevoerd onder alle leraren van de drie in CLC Arnhem verenigde besturen. Dit rapport geeft een beeld van de mate waarin de leraren beschikken over de benodigde competenties voor leren en lesgeven met ict én van de huidige inzet van ict in het onderwijs.