Leren en lesgeven met ict in het basisonderwijs: SPO de Liemers. Stand van zaken schooljaar 2014/2015 – beginmeting

Steeds weer blijkt uit onderzoek dat leraren niet als vanzelf beschikken over de benodigde competenties wat betreft leren en lesgeven met ict. Stichting Primair Onderwijs De Liemers wil zicht krijgen op hoe het er op dit moment voorstaat met de competenties voor leren en lesgeven met ict van de leraren. Om dit in kaart te brengen, is in juli 2015 een beginmeting uitgevoerd onder alle leraren werkzaam voor dit bestuur. Dit rapport geeft een beeld van de mate waarin de leraren van SPO De Liemers beschikken over de benodigde competenties voor leren en lesgeven met ict én van de huidige inzet van ict in het onderwijs. Ook worden eventuele verschillen tussen scholen op dit vlak zichtbaar.