Leren en lesgeven met ict in het hbo: Faculteit GGM. Stand van zaken studiejaar 2014/2015

Bij de HAN wordt volop ingezet op de professionalisering van de docenten voor leren en lesgeven met ict. Inzicht in de huidige stand van zaken als het gaat om de docentcompetenties en het gebruik van ict in de opleidingen is nodig om gerichte ontwikkel- en professionaliseringsactiviteiten in te kunnen zetten. Dit rapport beschrijft de stand van zaken rond leren en lesgeven met ict bij de faculteit GGM van de HAN, studiejaar 2014-2015. Het rapport geeft een beeld van de mate waarin de docenten beschikken over de benodigde competenties voor leren en lesgeven met ict, van de huidige inzet van ict in het onderwijs én van de mate waarin de docenten aandacht besteden aan de ontwikkeling van de ict-geletterdheid van de studenten.