Leren en lesgeven met ict in het mbo: Practoraat Mediawijsheid. Stand van zaken schooljaar 2017/2018 – beginmeting

Het iXperium onderzoekt in alle onderwijssectoren en de lerarenopleidingen de competenties van (aankomende) docenten en lerarenopleiders op het gebied van leren en lesgeven met ict. Het iXperium heeft in een competentieprofiel voor startbekwame docenten po, vo en mbo vastgesteld en een webvragenlijst ontwikkeld om de competenties van docenten op het gebied van leren en lesgeven met ict en het didactisch handelen met ict in kaart te brengen en de ontwikkelingen daarin te kunnen volgen. Met de monitor Leren en lesgeven met ict is een beginmeting gedaan bij de docenten en instructeurs werkzaam bij het Practoraat Mediawijsheid. Het Practoraat Mediawijsheid bestrijkt Mediacollege Amsterdam, Hout- en meubileringscollege en het ROC van Amsterdam College West.