Leren en lesgeven met ict in het mbo: De Leijgraaf. Stand van zaken schooljaar 2015/2016 – beginmeting

Uit onderzoek blijkt steeds weer dat docenten niet als vanzelf beschikken over de benodigde competenties wat betreft leren en lesgeven met ict. De Leijgraaf wil zicht krijgen op de stand van zaken rondom leren en lesgeven met ict in de opleidingen. Om dit in kaart te brengen, is in november 2015 een beginmeting uitgevoerd onder alle docenten en instructeurs werkzaam bij de afdelingen Mens & Maatschappij, Economie & Bedrijf, Techniek & Samenleving en het Loopbaancentrum. Dit rapport geeft een beeld van de mate waarin de docenten en instructeurs beschikken over de benodigde competenties voor leren en lesgeven met ict en van de huidige inzet van ict in het onderwijs.