Leren en lesgeven met ict in het mbo: Zorg en welzijnsopleidingen Allyoucanlearn. Stand van zaken schooljaar 2017/2018 – beginmeting

Allyoucanlearn (AYCL) is een samenwerkingsverband van mbo- en hbo-onderwijs, werkveld, overheid en commerciële partners binnen Zorg en Welzijn vanuit Oost-Nederland. AYCL ontwikkelt een digitaal open communicatie- en educatieplatform en een daaraan verbonden onderzoeks- en opleidingsomgeving. Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict heeft in 2013 een competentieprofiel voor startbekwame docenten po, vo en mbo vastgesteld. In het kader van AYCL is dit competentieprofiel doorontwikkeld met gevalideerde gedragsindicatoren voor vakbekwame mbo- docenten en een profiel voor instructional designers. In dit rapport worden de resultaten beschreven van de beginmeting die is uitgevoerd onder alle docenten en instructeurs werkzaam bij de sector Zorg en Welzijn van de mbo’s die deelnemen aan AYCL.