Leren en lesgeven met ict in het voortgezet onderwijs: Alliantie. Stand van zaken schooljaar 2014/2015 – beginmeting

Steeds weer blijkt uit onderzoek dat leraren niet als vanzelf beschikken over de benodigde competenties omtrent leren en lesgeven met ict. Door middel van een vragenlijst voor leraren is nagegaan hoe het op dit moment staat met de competenties voor leren en lesgeven met ict van leraren binnen Alliantie VO en welke rol ict en het opleiden van leerlingen in ict-geletterdheid al speelt in hun onderwijs. Dit rapport geeft een beeld van de mate waarin de leraren beschikken over de benodigde competenties voor leren en lesgeven met ict en van de huidige inzet van ict in het onderwijs. Ook worden eventuele verschillen tussen scholen op dit vlak beschreven.