Leren en lesgeven met ict in het voortgezet onderwijs: Commanderij College. Stand van zaken schooljaar 2014/2015 – beginmeting

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict onderzoekt bij verschillende doelgroepen in het onderwijs de competenties van opleiders, leraren en studenten op het gebied van leren en lesgeven met ict. Het Commanderij College had behoefte aan inzicht in de huidige stand van zaken wat betreft competenties van de leraren op het gebied van ict-geletterdheid en het inzetten van ict in het kader van differentiatie en recht doen aan verschillen. In dit rapport worden de resultaten van de monitor Leren en lesgeven met ict voor het Commanderij College beschreven.