Leren programmeren in het basisonderwijs: Een onderzoek naar de effecten van een leerarrangement rond programmeren op de computational thinking-vaardigheden van basisschoolleerlingen

Computational thinking en daaraan gerelateerde onderwerpen als programmeren, algoritmisch redeneren en robotisering, staan de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling binnen het onderwijs in Nederland en erbuiten. Ook in het basisonderwijs is hier steeds meer aandacht voor. Bij computational thinking gaat het om een manier van denken en probleemoplossen, waarbij problemen worden opgedeeld in stappen, die deels door een computer (of robot, etc.) kunnen worden uitgevoerd.
Binnen Stichting Conexus is onderzoek gedaan naar het bevorderen van computational thinking bij basisschoolleerlingen door middel van programmeeronderwijs. Dit rapport beschrijft het onderzoek en de resultaten. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie in het kader van het landelijk onderzoeksproject Doorbraak Onderwijs & ict.