Mbo’s aan het werk met gepersonaliseerd leren met ict

Sinds 2018 werken mbo-instellingen en onderzoekers samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het mbo in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict (OWP ICT). Na vier jaar zijn er op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs met ict tientallen leerarrangementen ontwikkeld, honderden docenten bij het onderwerp betrokken, competenties van docenten in kaart gebracht middels de monitor Leren en lesgeven met ict, designteams en implementatieteams opgestart en is doorontwikkeling in gang gezet.

De OWP ICT heeft geleid tot de ontwikkeling van instrumenten om de zelfregulatie, motivatie en ict-geletterdheid van studenten in kaart te brengen. Het actantnetwerk, een werkvorm om de huidige en beoogde onderwijsorganisatie in kaart te brengen, is aangepast voor de mbo-context in het kader van de OWP ICT. Meerdere kennisdeelbijeenkomsten boden kansen voor netwerkvorming en de uitwisseling van kennis en ervaringen.

De portretten zijn een onderdeel van het overkoepelende onderzoek dat gericht is op de vraag of de OWP ICT tot duurzame kennisontwikkeling en innovatie heeft geleid en wat daarin de werkzame bestanddelen waren. Dit casusonderzoek is bedoeld als een aanvulling op de eindrapportage van de OWP ICT. In het casusonderzoek stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat heeft de deelname aan de OWP ICT in gang gezet in de organisatie?
  • Wat zijn de opbrengsten en geleerde lessen?
  • Welke nieuwe vraagstukken zijn daaruit voortgekomen?

Het doel van dit casusonderzoek was om de verhalen achter de opbrengsten van de OWP ICT aan de hand van vijf portretten te beschrijven. In deze portretten, die net zoveel een vooruitblik als een reflectie vormen, vertellen de deelnemende mbo-instellingen al terugblikkend en in eigen woorden waar ze trots op zijn, wat deelname aan de OWP ICT heeft opgeleverd en waar ze tegenaan zijn gelopen.