Monitor Leren en lesgeven met ict samenwerkingspartners iXperium PO

In deze publicatie lees je de resultaten van de monitor Leren en lesgeven met ict in het primair onderwijs. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met elf schoolbesturen.

De monitor geeft een overzicht van competenties die nodig zijn om les te geven met ict en het feitelijk gebruik van ict in het onderwijs.

Deze rapportage bevat gegevens uit verschillende onderwijspraktijken (BAO, SO en VSO). Van sommige schoolbesturen zijn gegevens over meerdere jaren beschikbaar, voor andere schoolbesturen gaat het om een eerste deelname. Ook bestaan er verschillen tussen leerjaren als het gaat om de inzet van ict. Kortom, er zijn veel smaken waar rekening mee wordt gehouden. We hanteren daarom in dit rapport een duidelijke indeling, zo worden de resultaten uit het BAO en (V)SO apart besproken, evenals vergelijkingen over de tijd.

Het netwerk van iXperium levert in de samenwerking een bijdrage aan het verbeteren en verduurzamen van de inzet van ict in het primair onderwijs. Deze Monitor is hier een onderdeel van en maakt inzichtelijk hoe het gesteld is met de competenties van leraren uit het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs voor leren en lesgeven met en over ict.