Naar op maat leren met ict: Onderzoek naar gepersonaliseerd onderwijs met inzet van ict in het basisonderwijs

In het landelijke Doorbraakproject Onderwijs & ict werkten negen praktijksituaties (besturen met daar onder vallende scholen) in het po en 60 vo-scholen binnen tien leerlabs aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren met ict. Zij voerden ieder een deelonderzoek uit naar hun eigen beoogde, gerealiseerde en ervaren interventie en de opbrengsten daarvan. Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek op de Jan Ligthartschool en de Emmausschool. Het rapport heeft betrekking op het schooljaar 2016-2017. De scholen wilden meer maatwerk realiseren in vakgebieden waarin voorheen klassikaal les werd gegeven en hebben daarbij verschillende digitale middelen gezocht.