Onderbouwing eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict voor de lerarenopleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe de eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict, die in 2013 door het iXperium Centre of Expertise Leren met ict ontwikkeld zijn, tot stand zijn gekomen. Aan bod komen de achterliggende maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen die aan de eindkwalificaties ten grondslag liggen, de eisen die deze ontwikkelingen stellen aan de competenties van leraren en de wijze waarop die vertaald worden in concrete eindkwalificaties voor (startbekwame) leraren.