Onderbouwing leerlijn Leren en lesgeven met ict voor de lerarenopleiding

In 2013 zijn door het iXperium Centre of Expertise Leren met ict eindkwalificaties voor (startbekwame) leraren vastgesteld. Ook is onderzoek gedaan naar de mate waarin studenten en opleiders van de lerarenopleidingen beschikken over de competenties die nodig zijn om te leren en les te geven met ict. Daarnaast is een vertaalslag gemaakt naar de eisen die dit stelt aan de professionalisering van lerarenopleiders en wordt gewerkt aan een passend professionaliseringsaanbod. Dit artikel gaat in op de vraag wat er nodig is om de eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict te integreren in de curricula van de Pabo en de lerarenopleiding vo/mbo van de HAN.