Onderbouwing professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict voor lerarenopleiders

De eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict van de lerarenopleidingen (Pabo en ILS) van de HAN zijn in 2013 door het iXperium Centre of Expertise Leren met ict vastgesteld. Om onderwijs aan te kunnen bieden dat studenten opleidt tot deze eindkwalificaties, is het van belang ook voor de lerarenopleiders een competentieprofiel vast te stellen. Daarin moeten de benodigde competenties van opleiders met betrekking tot leren en lesgeven met ict zijn verwerkt. Dit artikel geeft als eerste een voorzet voor het gewenste profiel, vervolgens wordt op basis van de uitgevoerde beginmeting bepaald op welke competenties professionalisering zich moet richten. Tot slot wordt vastgesteld hoe de professionalisering van de lerarenopleiders eruit moet zien.