Onderbouwing van de competenties leidinggeven aan onderwijs en ict

Om leerlingen en studenten voor te bereiden op de 21ste eeuw en hen toe te rusten met de daarvoor benodigde competenties zijn ict-geletterde leraren nodig die vaardig zijn in het leren en lesgeven met ict. Veel leraren beheersen deze competenties nog niet voldoende. Individuele factoren, zoals onvoldoende ict-vaardigheden, zijn hierin vaak de achterliggende oorzaak. Oorzaken voor problemen met de integratie van ict in het onderwijs dienen echter niet uitsluitend bij de individuele leraar gezocht te worden, maar ook in de schoolorganisatie als geheel. De schoolleider moet in staat zijn een onderwijscontext te creëren waarin leraren leren en lesgeven met ict kunnen verwezenlijken. In deze onderbouwing wordt helder welke competenties schoolleiders nodig hebben om een dergelijke onderwijscontext te creëren en leiding te geven aan onderwijs en ict.