Onderwijs aan het werk

Onderwijs aan het werk neemt een empirisch en theoretisch onderbouwd standpunt in over actuele onderwerpen, discussies, of regelmatig terugkerende thema’s in de politiek of het maatschappelijk debat over de arbeidsmarkt van leraren.

In 2018 verscheen de eerste editie van ‘Onderwijs aan het Werk’, een uitgave van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt en het CAOP. Deze uitgave heeft nu een vervolg gekregen. Deze tweede bundel ‘Onderwijs aan het werk’ is het slotdocument van de leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt, die 10 jaar werd ingevuld door de bijzonder hoogleraren Frank Cörvers en Marc van der Meer. De leerstoelhouders hebben met ondersteuning van het CAOP gedurende de afgelopen jaren tientallen schriftelijke bijdragen gepubliceerd, expertmeetings en webinars georganiseerd en interviews en presentaties gegeven. Deze activiteiten hebben bijgedragen aan de kennisuitwisseling tussen belanghebbenden in het onderwijsveld op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt, en daarbuiten.

Vanuit iXperium leverden lector Marijke Kral, associate lector Pierre Gorissen en senior onderzoeker Dana Uerz ook een bijdrage aan het boek, namelijk het hoofdstuk ‘Digitalisering in het onderwijs’ (p. 486 – 495).