Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict voor lerarenopleiders

Niet alleen leraren, maar ook lerarenopleiders moeten bekwaam zijn in het leren en lesgeven met ict. Dit blijkt echter nog onvoldoende het geval te zijn: professionalisering is dus noodzakelijk. Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict heeft in kaart gebracht over welke competenties voor Leren en lesgeven met ict lerarenopleiders zouden moeten beschikken en vervolgens een passende professionaliseringsaanpak ontwikkeld. Dit document schetst het competentieprofiel Leren en lesgeven met ict voor lerarenopleiders. Daarnaast wordt beschreven hoe de professionaliseringsaanpak is opgebouwd en wat de professionaliseringsmogelijkheden voor de lerarenopleiders van de HAN zijn.