Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict

Op verzoek van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict is een raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict opgesteld voor het hoger onderwijs.

Het raamwerk is gebaseerd op bekende nationale en internationale raamwerken, waaronder het competentiemodel Leren en lesgeven met ict van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict. Bij de ontwikkeling ervan is de inhoud afgestemd met experts en beleidsmakers. Het raamwerk is opgebouwd uit vier samenhangende hoofddimensies:


• Onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren,
• Digitale geletterdheid van de docent,
• Professioneel handelen als docent,
• Studenten toerusten voor de digitale samenleving
Deze worden in het raamwerk uitgewerkt in subdimensies en competenties.

Het raamwerk is gericht op het hoger onderwijs, maar ook toepasbaar in andere onderwijssectoren.

Er is ook een Engelstalige versie van deze publicatie.