Rapport monitor Leren en lesgeven met ict in mbo

Dit is het rapport van de tweede meting van de monitor Leren en lesgeven met ict in het mbo. Een meting die, door de COVID-19-crisis, gedeeltelijk is afgenomen in een uitzonderlijke periode waarbij het afstandsonderwijs voor veel mbo-scholen een nieuwe werkelijkheid werd.

Door deze periode van online onderwijs zijn ontwikkelingen rond leren en lesgeven met ict in een stroomversnelling gekomen. Dit heeft ontegenzeggelijk invloed gehad voor de uitkomsten in deze monitor. Docenten die voorheen misschien weinig affiniteit hadden met ict of enkel de basale ict- toepassingen gebruikten, moesten in een zeer kort tijdsbestek het onderwijs op afstand organiseren, en daar is ict voor nodig.

Door de COVID-19-crisis zullen we de resultaten ook vanuit een ander perspectief moeten bekijken. We houden rekening met deze unieke situatie door niet alleen terug te kijken naar de ontwikkelingen in ict gebruik ten opzichte van de eerdere meting in 2017, maar vergelijken ook de groep docenten die de vragenlijst hebben ingevuld vóór de COVID-19-crisis en de docenten die dit tijdens de COVID-19-crisis deed.

Dit rapport geeft een overzicht van de totale groep docenten die heeft deelgenomen aan het onderzoek. Resultaten per instelling (en onderliggende organisatieonderdelen) kunnen online worden geraadpleegd.