Referentiemodel Digitale Geletterdheid

Om activiteiten, (onderzoeks‐)vragen, projecten en ontwikkelde producten op het gebied van digitale geletterdheid inzichtelijk te kunnen maken en om richting te kunnen geven aan nieuwe activiteiten en onderzoek, is een praatmodel digitale geletterdheid opgesteld.