Samen leren innoveren met ict: Ervaringen met grensoverschrijdende multidisciplinaire leergemeenschappen bestaande uit basisonderwijs, lerarenopleiding en onderzoek

Leraren, leraren-in-opleiding, lerarenopleiders, ict-experts en onderzoekers hebben samen in multidisciplinaire leergemeenschappen ict-rijke leerarrangementen ontwikkeld en beproefd voor onderwijs dat recht doet aan verschillen. In dit artikel presenteren we de uitkomsten van het evaluatieonderzoek naar de vormgeving, de opbrengsten en verbetermogelijkheden van de multidisciplinaire leergemeenschappen.