Spelend en ontdekkend leren met ict in de kinderopvang

Sind 2019 jaar hebben KION, ROC Nijmegen (opleiding Pedagogisch Werk) en iXperium Centre of Expertise Leren met ict een samenwerkingsverband met de ambitie om de (toekomstige) pedagogisch medewerkers en opleiders PW te bekwamen in het gebruik van ict in hun vak. Deze startnotitie gaat over het verkennend onderzoek.

In deze startnotitie gaan we in op de bevindingen van een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd door iXperium Centre of Expertise Leren met ict. De overkoepelende vraag bij deze verkenning is:
Wat vraagt spelend en ontdekkend leren ondersteund door ict en het spelenderwijs stimuleren van ict-geletterdheid in de kinderopvang (ook vanuit het perspectief van inclusie) van (aankomend) pedagogisch medewerkers? Welke competenties hebben zij daarvoor nodig en hoe kunnen ze dat leren?

Deze notitie moet gezien worden als ‘werk in uitvoering’ en discussiestuk. Als er bij de partners nieuwe of aanvullende informatie naar voren komt, zal de notitie worden aangevuld. Bij de voorliggende verkenning stonden de volgende vragen centraal:

  1. Hoe kan ict spelend en ontdekkend leren ondersteunen?
  2. Hoe kan binnen de kinderopvang (ontluikende) ict-geletterdheid spelenderwijs worden gestimuleerd
    en zijn hierin verschillen zichtbaar tussen kinderen?
  3. Wat vragen deze ontwikkelingen van (aankomende) pedagogische medewerkers?
  4. En welke verschillen zijn hierin zichtbaar voor kinderdagopvang en BSO?