Spelend leren en ontdekken met digitale middelen bij KION

In dit rapport hebben we de beelden, ervaringen, kansen en zorgen, wensen en behoeften van pm’ers en clustermanagers van een aantal KION-locaties in kaart gebracht rondom het thema spelend leren en ontdekken met digitale middelen. De centrale vraag van dit onderzoek luidde: ‘Wat is er binnen KION nodig om spelend leren en ontdekken met digitale middelen te realiseren?’. Voor de beantwoording van deze vraag, hebben we gebruikgemaakt van de uitkomsten van een aantal groepsgesprekken met pm’ers en een groepsgesprek met clustermanagers.

De focus in het onderzoek lag op aspecten waarvan we weten dat ze van belang zijn voor het inzetten van ict in het onderwijs, namelijk visie, deskundigheid, digitaal materiaal en ict-infrastructuur en daarnaast leiderschap en samenwerking en ondersteuning. Het uitgangspunt is dat voor een betekenisvolle inzet van digitale middelen voor spelend leren en ontdekken dezelfde organisatorische aspecten van belang zijn. Wat betreft de deskundigheid gaan we uit van de competenties van pedagogisch medewerkers voor Spelend en ontdekkend leren met ict en stimuleren van ict-geletterdheid van kinderen zoals door het iXperium beschreven in Competentieset kinderopvang (in voorbereiding).