Teacher professional learning and development in the context of educational innovations in higher education

In dit artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten professionaliseringsactiviteiten van docenten in het hoger onderwijs met betrekking tot onderwijsinnovatie. Onderzoeker Madeleine Hulsen van het iXperium is onderdeel van het consortium Teachers2Learn en heeft meegewerkt aan de recent verschenen publicatie.

Het hoger onderwijs krijgt te maken met een veranderende vraag van studenten, het werkveld en de samenleving. Dit is van invloed op de rol en taken van docenten in het hoger onderwijs. Het is dan ook van belang dat docenten zich (blijven) professionaliseren om de onderwijsinnovaties die nodig zijn als gevolg van deze veranderingen bij te houden. Docenten kunnen op verschillende manieren ondersteund worden bij deze professionalisering. Teachers2Learn heeft diverse praktijkvoorbeelden in kaart gebracht van manieren waarop docenten in het hoger onderwijs werken aan hun professionalisering. Hierbij is gekeken naar in hoeverre er een verband is tussen de ondernomen professionaliseringsactiviteiten en onderwijsinnovatie. Het onderzoek heeft geleid tot een raamwerk waarin verschillende professionaliseringsinitiatieven worden gekenmerkt en van elkaar worden onderscheiden. Dit raamwerk kan helpen om te reflecteren op professionaliseringsactiviteiten en te bepalen waar multi- of interdisciplinaire samenwerking nodig is.