Tussenrapportage MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict

Binnen de Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict werken partners uit het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en wo) samen aan het vormgeven van gepersonaliseerd leren met ict.

De MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict (OWP ICT) heeft twee hoofddoelen:

  • samenwerken aan het evidence-informed vormgeven van gepersonaliseerd leren met ict via een duurzame verbinding van onderzoek en praktijk en
  • leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe kennis voor beter mbo-onderwijs.

In deze tussenrapport over de opbrengsten over ervaringen en opbrengsten uit jaar 1 en 2 beschrijven we antwoorden op drie vragen op basis van de iXperiumdesignteams die in de eerste twee jaar hun activiteiten afgerond hebben en producten hebben opgeleverd :

  • Op welke wijze krijgt gepersonaliseerd leren met ict vorm binnen de door de mbo-partners ontwikkelde leerarrangementen voor gepersonaliseerd leren met ict?
  • In hoeverre hebben de iXperiumdesignteams oog gehad hebben voor de onderwijsorganisatie bij het ontwerp van hun leerarrangementen? Hebben zij hierin een ontwikkeling doorgemaakt? Welke consequenties voor de onderwijsorganisatie kunnen hieruit afgeleid worden?
  • Hoe dragen de activiteiten van de OWP ICT tijdens jaar 1 en 2 bij aan duurzame kennisontwikkeling?

De OWP ICT wordt medegefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).