Verkenning (digitale) geletterdheid vo/mbo lerarenopleiding vo/mbo: Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid

De Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid is een initiatief van een aantal Nijmeegse vo- en mbo-scholen, de gemeente Nijmegen, de Bibliotheek Gelderland Zuid, de tweedegraads lerarenopleidingen vo en mbo van de HAN (ILS) en het iXperium Centre of Expertise Leren met ict. De Beweging heeft zich als doel gesteld gezamenlijk de (digitale) geletterdheid van de jongeren in de regio te bevorderen en achterstanden op dit terrein te voorkomen.
In het najaar 2018 is in een verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken op de betrokken scholen/instellingen op een aantal thema’s op het gebied van (digitale) geletterdheid. Met deze verkenning (digitale) geletterdheid konden de scholen/instellingen nagaan hoe de eigen organisatie ervoor staat op het gebied van (digitale) geletterdheid (laaggeletterdheid, leesbevordering en leesmotivatie, leesvaardigheid, digitaal lezen en ict- geletterdheid). In deze rapportage presenteren we de resultaten van de verkenning.