Zelfscan digitale geletterdheid studenten HAN – Onderbouwing instrument

De ‘zelfscan digitale geletterdheid voor studenten aan de HAN’ is ontwikkeld door het iXperium in opdracht van HAN Open Digital Horizons. De zelfscan heeft de vorm van een flexibel af te nemen toets, die toepassingsgericht is opgezet en die betrekking heeft op competenties die passend zijn bij wat van een (afgestudeerde) HAN-student mag worden verwacht. De zelfscan is formatief van opzet: de studenten krijgen direct inzicht in hun niveau en de docenten, opleiding en academie krijgen op groepsniveau resultaten te zien.

Deze onderbouwing van de zelfscan is voor iedereen die meer wil weten over de opzet en samenstelling van de zelfscan. Allereerst worden het theoretisch kader van de zelfscan (de DigComp 2.2) en de selectie van de competenties die in de zelfscan zijn opgenomen beschreven. Vervolgens wordt uiteengezet hoe het proces van operationalisering van de competenties en de ontwikkeling, het reviewen en testen van de items heeft plaatsgevonden. Tenslotte wordt ingegaan op de technische resultaten van de eerste HAN-brede afname van de zelfscan in 2022 en de verworven inzichten in de (psychometrische) kwaliteit van de zelfscan.