Online Meet-up Opleiden-Professionaliseren-Innoveren

Op 29 september organiseerden de Gelderse mbo’s en de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren een online meet-up. Uiteraard was het jammer dat we elkaar niet live konden ontmoeten maar het was goed om te zien dat er 135 deelnemers waren die actief meededen.

Het was voor het eerst dat de Gelderse professionaliseringsagende (Kennisgroep leren en lesgeven met ict en Kennisgroep Beroepsgerichte Didactiek) en MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict samen een kennisdelingsbijeenkomst organiseerden. Doel van de bijeenkomst was om te laten zien waar we in de twee samenwerkingsverbanden mee bezig zijn, wat we al hebben bereikt en waar we nieuwe mogelijkheden zien.

Dagvoorzitter was Sjors Groeneveld, Practor Tech@doptie. Samen met Mirjam Koster, voorzitter van het College van Bestuur van het Graafschap College opende hij de bijeenkomst via Microsoft Teams. De deelnemers hadden daarna de keuze uit een tweetal webinars: een gesprek tussen John Schobben, practor Innovatiesucces in het mbo bij De Leijgraaf, en Marijke Kral, lector Leren met ict bij de HAN, met als onderwerp ‘Van noodgedwongen afstandsonderwijs naar beter onderwijs met ICT (of toch niet?)’ of een gesprek tussen Sjors Groeneveld en Anja Hagenaars, directeur Economie bij ROC Nijmegen, over ‘Beroepsonderwijs in een hybride leeromgeving’.

Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit twaalf breakout-sessie die in twee rondes werden aangeboden. Veel van de break-out sessies werden verzorgd door deelnemers aan iXperiumdesignteams die met de deelnemers in gesprek gingen over het ontwikkeltraject, hun ervaringen en deelresultaten. De onderwerpen waren zeer divers, deelnemers deelden kennis en ervaring en er ontstonden levendige discussies.

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte terugblik op de middag door Sjors Groeneveld samen met Karin Methorst (projectleider Gelderse Professionaliseringsagenda) en Pierre Gorissen (Associate Lector Leren met ict bij de HAN). Conclusie was dat het een succesvolle bijeenkomst was, waarbij de verschillende bijdragen van de samenwerkingsverbanden elkaar goed aanvullen en versterken. Zeker voor herhaling vatbaar dus, ook als het de volgende keer weer online is.