Online vaktherapie Telepresent zijn als vaktherapeut

Ook vaktherapeuten staan voor de uitdaging om online te werken. En dat is nog niet makkelijk als je juist altijd werkt in de fysieke ruimte met beweging, beeldende kunst, dans en drama. Kun je online de sensorische ervaring ook vinden?

Lector Suzanne Haeijens vertelt over het project en bijbehorend onderzoek.

In het project “Online vaktherapie Telepresent zijn als vaktherapeut” onderzoeken we drie verschillende toepassingen: VR bodylab, Tiltbrush en de app Getgrip. Hoe kun je deze toepassingen inzetten in vaktherapie.

VR Bodylab

In VR-Bodylab kom je met meerdere mensen in dezelfde virtuele ruimte. Ondanks dat je in een virtuele ruimte zit ervaar je toch dezelfde dingen als in een fysieke ruimte. Niet iedereen heeft dezelfde ervaring. Cliënten die bijvoorbeeld al veel ervaringen hebben in virtuele games kunnen misschien juist makkelijker aan de slag in de virtuele ruimte.

Tiltbrush

Met de tiltbrush kun je in een virtuele ruimte tekenen wat je een extra medium geeft in therapie. Op cliënten heeft het een aantrekkende werking, ze pakken de VR-bril zelf en zijn nieuwsgierig wat ze er mee kunnen doen. Een nieuw medium geeft ook een nieuw perspectief. Sommige cliënten ervaren deze toepassing soms echt als een reset. Binnen de beeldende therapie is het een nieuw medium. De therapeut kijkt mee via een scherm. Als de therapeut de bril opzet kun je als therapeut de tekening ook echt ander ervaren. Je kunt bijvoorbeeld in een tekening staan, op details inzoomen maar je kunt ook uitzoomen en je zelf teleporteren.

Emotie-app Getgrip

De emotie-app Getgrip kan cliënten helpen om grip te krijgen op emoties, gevoelens en het gedrag dat als gevolg van die emoties wordt vertoond. Ilse van Assen en Marion Jongerius, makers van de app vertellen over hun bijdrage aan het project “Online vaktherapie Telepresent zijn als vaktherapeut”. Hoe werkt deze app, wat kun je er mee als vaktherapeut en welke voordelen heeft dit voor therapeut en cliënt? De app wordt op maat voor de cliënt ingericht. Voordeel is dat de client ook buiten de therapie zelf aan de slag kan en inzicht krijgt in eigen handelen.

Publicatie en nascholing

We sluiten het project “Online vaktherapie Telepresent zijn als vaktherapeut” binnenkort af met een publicatie. We kijken of we een vervolg kunnen geven met bijvoorbeeld een nascholingsaanbod waarin vaktherapeuten kunnen ervaren en onderzoeken hoe ze digitale media kunnen inzetten in hun eigen praktijk.