Ontwerpsessie bouwstenen iXperium Nijmegen

Het thema ‘leren en lesgeven met ict’ is urgenter dan ooit. Zeker in de tijd van de lockdowns merkte iedereen in het onderwijs het grote belang van de inzet van ict. Daarom zetten we binnen iXperium Nijmegen met nog grotere ambitie in op dit thema. Dit betekent ook dat de partners in de driehoek onderwijs-opleidingen-onderzoek intensiever gaan samenwerken. Om deze ambitie te verkennen en praktisch in te vullen kwam een groep van zeventig bestuurders, schoolleiders, leraren, onderzoekers, opleiders en ondersteuners bij elkaar.

Na een korte intro van bestuurder Muriel van Bergen (Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) en academiedirecteur Aly Smelt (HAN Academie Educatie) gaf Bas Kurver een presentatie over de monitor Leren en lesgeven met ict voor primair onderwijs. De rapportage gaat in op inzet van ict in onderwijs (2020 vergeleken met 2018), competentieontwikkeling van leraren in po, welke verschillen zien we tussen scholen of besturen, welke rol speelt de professionalisering vanuit iXperium, en wat hebben we geleerd van afstandsonderwijs in afgelopen jaar. Daarnaast presenteerde Bas de praatplaten en kennisclips die partners ontvangen om hun eigen data te kunnen duiden en op basis daarvan nieuwe plannen te maken. En de portal waarin partners hun eigen onderzoeksresultaten kunnen inzien en vergelijken met die van andere besturen of scholen in de brede regio. De rapportage van de monitor verschijnt binnenkort op ixperium.nl.

Ontwerpsessies

Daarna gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de manier van samenwerken en zes bouwstenen van waaruit we werken in net netwerk van iXperium Nijmegen.

Uitgangspunt voor de samenwerking is:

  • we werken samen in de driehoek onderwijs, lerarenopleiding en onderzoek omdat we deze samenwerking essentieel vinden om te bouwen aan een onderwijspraktijk die een maximale impact heeft op het leren van kinderen;
  • we werken evidence informed: we bouwen in onze activiteiten voort op bestaande kennis, volgen de processen en opbrengsten met onderzoek en delen de resultaten, in het samenwerkingsverband, in het bredere iXperium-netwerk en daarbuiten. We stimuleren het evidence informed werken bij alle betrokkenen: studenten, leraren, opleiders, ondersteuners, leidinggevenden;
  • we omarmen de diversiteit in het netwerk van besturen en scholen in bijvoorbeeld ambities, visie, concepten, organisatievormen, vraagstukken en benutten het gezamenlijke leerpotentieel;
  • we werken samen en zijn tegelijkertijd rolbewust, bewust van de eigen verantwoordelijkheid daarin en communiceren daar expliciet over.

De zes bouwstenen die we onderscheiden zijn:

1 Versterken van leren dmv ict: pedagogisch- didactisch gebruik van ict ,
2 Versterken van leren ten behoeve van de digitale samenleving: digitale geletterdheid,
3 Competenties van (aankomend) leraren voor leren en lesgeven met en over ict,
4 Versterken van de ondersteunende processen en onderwijsorganisatie met ict,
5 Versterken van leidinggeven aan onderwijs en ict en
6 Leermiddelen.

De deelnemers verkenden in gemengde groepen wat er nodig is om doelen te bereiken, wat we al weten en doen en wat de volgende stappen zijn die we moeten zetten. Door de mengvorm van bestuurders, leraren, opleiders en onderzoekers ontstonden er mooie gesprekken. Soms weten directeuren en leraren niet wat er nu echt gebeurt in de lerarenopleidingen, weten opleiders niet wat kennis en producten uit onderzoek komen of weten onderzoekers niet altijd hoe de praktijk er dan uitziet. Iedereen was het er over eens dat we een gezamenlijke opdracht hebben. En dat we die gezamenlijke opdracht ook voelen en willen oppakken. In de samenwerking gaan we bijvoorbeeld op zoek naar manieren om kennis over en weer beter te ontsluiten, om de community meer vorm te geven en een cultuur te creƫren waarin je als (aankomend) leraar of schoolleider vragen kan stellen en mag experimenteren. Partners kijken ook hoe ze vanuit de eigen organisatie leraren kunnen stimuleren en faciliteren.

De ontwerpsessie krijgt een vervolg. We hopen dat er bij de volgende sessie nog meer deelnemers zijn. Zodra de nieuwe datum bekend is vind je het evenement op onze site. Houd onze media in de gaten voor een aankondiging.