Astrid Timman

“Het zou ideaal zijn als het iXperium Health een lab wordt waar studenten, docenten en mensen uit het werkveld samen iets kunnen ontwikkelen.” 

Astrid Timman werkt sinds 1998 bij de HAN als docent bij de differentiatie dramatherapie. Dramatherapie is één van de vier differentiaties van de opleiding Vaktherapie: beeldende-, drama-, muziek- en psychomotorische therapie. Een jaar geleden is Astrid bij het project Powertools aangesloten. Powertools focuste zich op het participatief ontwerpen van technologie door mensen met een cognitieve beperking. Tijdens dit project heeft Astrid ervaring opgedaan met technologische innovatie in de zorg. “Ik vind het leuk om over moderne ontwikkelingen na te denken. Dat is weer eens wat anders dan Freud en ontwikkelingspsychologie. Dus toen de ambassadeursfunctie voor het iXperium voorbij kwam heb ik meteen gesolliciteerd.” Het werken in een project (iXperium Health) geeft ook vrijheid en de mogelijkheid om met andere onderwijsvormen te werken, iets wat in het reguliere onderwijsprogramma’s vaak moeilijker te realiseren is. “Ik vind het ontzettend leuk om bij het iXperium Health die vrijheid te hebben om zelf een plan van aanpak te ontwikkelen om het doel (integratie van digitale technologie in het onderwijs en werkveld) te realiseren. Hierdoor stippel ik ook mijn eigen leerroute uit: wat heb ik hiervoor en hiervan te leren. Ik vind het belangrijk en leuk om iets in samenwerking met anderen te ontwikkelen/richting te geven. ‘Een brug bouwen terwijl je er oploopt’.”

In het verleden stond Astrid echter niet zo positief tegenover technologische ontwikkelingen. Professoren van haar studie algemene sociale wetenschappen voorspelden dat over 20 jaar mensen zouden minder naar buiten zou gaan, omdat alles (film, boodschappen, daten) via internet geregeld zou worden. Mensen zouden geen contact meer met elkaar hebben en zouden vereenzamen. Astrid ging mee in dit denkbeeld, maar inmiddels ziet ze ook veel positieve kanten van technologische ontwikkelingen: “Ik zag het destijds als een beperking, maar nu zie ik ook de voordelen. Vooral het aspect van tijdsbesparing, waardoor ik meer tijd over houd voor andere dingen. Vroeger was ik soms drie zaterdagen kwijt aan het vinden van een jas. Nu kan ik gewoon op internet iets uitzoeken en kijken in welke winkel het aanwezig is. Ook denk ik dat ik doordat computers almaar sneller worden, zelf ook sneller ga nadenken.”

Voor Vaktherapie ziet Astrid veel mogelijkheden in het iXperium Health. Een voorbeeld zijn de SmartSuits. Hiermee kunnen cliënten naar zichzelf kijken in de vorm van een geanimeerd figuur of als neutraal mens (kleding en gezichtsuitdrukking zijn niet zichtbaar). Bij trainingsgericht werken kan een cliënt een vlog maken in plaats van een huiswerkschrift, die de sessie daarop getoond kan worden. Ook virtual reality biedt uitkomst in de Vaktherapie. Cliënten oefenen dan op een realistische manier, in een 3d simulatie, met het onder ogen komen van moeilijke situaties. Het favoriete gadget van Astrid is echter Zora (kleine robot). “Zora is echt aandoenlijk. Als ze valt en je pakt haar op, dan voelt het net alsof iets heel kwetsbaars in je handen hebt, net als een klein kind.” In de Vaktherapie is er vanuit het werkveld (nog) niet veel vraag naar technologische innovatie. Hierin ziet Astrid een mooie kans: “Ik vind het mooi dat de vraag niet zo zeer vanuit het werkveld komt, dan kunnen studenten en docenten hier iets brengen: een beweging op gang zetten waardoor het werkveld denkt ‘dat kunnen wij ook gebruiken’. De driehoek opleiding-werkveld en onderzoek is hierin belangrijk.”

Het ideale iXperium Health is volgens Astrid een stuk groter dan nu en een echt lab: “het zou ideaal zijn als het iXperium Health een lab wordt waar studenten, docenten en mensen uit het werkveld samen iets kunnen ontwikkelen.” Haar eerste stap om dit doel voor het iXperium Health te realiseren is hieraan verwant: “ik wil met collega’s per differentiatie van Vaktherapie interventies ontwikkelen die iets bijdragen aan en toepasbaar zijn in de praktijk.” Astrid wil in samenwerking met werkveld, docenten en studenten een aanbod ontwikkelen voor het gebruik van moderne technologie. Als start gaat ze hiervoor met docenten en studenten van de verschillende differentiaties langs bij het iXperium Health. Zo kan ze samen met hen kijken wat de plek van het iXperium Health in het onderwijs kan zijn en welke interventies passen bij de verschillende differentiaties. Ter inspiratie volgt Astrid workshops , bezoekt ze tentoonstellingen over moderne technologie en leest ze boeken over technologie in de Vaktherapie en over de ethische vraagstukken die moderne technologie oproept.