Clark Nowack

“Initiatieven als het iXperium Health zijn de reden dat ik 16 jaar geleden bij de HAN ben komen werken”

Clark Nowack is docentondernemer bij het instituut Engineering van de HAN. Clark heeft een achtergrond in de vliegtuigtechniek, maar is inmiddels al 16 jaar werkzaam in de zorgtechnologie. Naast zijn werk bij de HAN heeft Clark een eigen bedrijf waar hulpmiddelen in de zorg ontwikkeld worden. Clarks grote passie is het verbinden van techniek en zorg: “Een brug slaan tussen techniek en zorg is lastig, de gemiddelde persoon die in de zorg werkt heeft niks met techniek en de gemiddelde techneut heeft niks met de zorg. Bij HAN engineering zijn nu vijf technische opleidingen waar vanaf het allereerste jaar voor een zorgopdracht gekozen kan worden, wat in Nederland uniek is. De volgende stap is dat er vanuit de zorg ook meer ruimte is voor techniek. Initiatieven als het iXperium Health zijn de reden dat ik 16 jaar geleden bij de HAN ben komen werken en ik zie het iXperium Health dan ook als een plek voor mede-verbinders.”

Clarks expertise is het vertalen van een zorgvraag naar een techniekoplossing. Een probleem in de zorg is dat eisen niet goed beschreven worden. Grote bedrijven maken producten voor de zorg waarvan ze denken er vraag naar is. De techneuten die deze producten ontwikkelen weten echter niet in hoeverre de producten ook werkelijk bijdragen aan oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de zorgrobot Pepper, aanwezig in het iXperium Health. Pepper is gemaakt met het idee dat ze nuttig zou zijn in het overnemen van bepaalde taken van verpleegkundigen, maar of dat ook echt zo is moet nog onderzocht worden. Clark geeft het vak requirements engineering, waar studenten zich richten op het verhelderen van eisen van zorgprofessionals. “Studenten leren om een vraag te omschrijven in plaats van te denken vanuit een bestaande oplossing. Het nemen van een andere insteek, het vanuit een vraagstuk denken in plaats van een oplossing.”

Clarks passie voor het verbinden van techniek en zorg heeft zich in de laatste 10 jaar echt ontwikkeld: “Ik vind het van de zotte dat in de zorg, met name in dagelijkse problemen, geen goede oplossingen worden ontwikkeld. Alles gebeurt op een hoog niveau, door grote partijen. Maar er wordt niet genoeg opgelost. Een voorbeeld zijn luiers met een sensor, waar zorginstellingen op dit moment mee werken. Als iemand in zijn luier heeft geplast krijgt een verpleegkundige een melding. Maar als de verpleegkundige op dat moment druk is met een andere patiënt loopt iemand zo twintig minuten met een vieze luier rond. Eigenlijk moet je dus weten wanneer iemands blaas bijna vol zit. Daar zijn pleisters voor ontwikkeld, maar dat wordt nog niet toegepast in de zorg. Door de oorzaak van een probleem op te lossen lever je een persoon veel meer eigenwaarde op.”

De rol van techniek in het onderwijs zou volgens Clark tweeledig moeten zijn: ten eerste moet technologie functioneel zijn, het moet een hulpmiddel zijn om dingen mee te leren. Daarnaast moet er echt multidisciplinair gewerkt worden. Buiten het onderwijs gebeurt dit al heel veel, maar in het onderwijs is het vaak nog lastig om dit echt vorm te geven, dit komt onder andere door vaste lesprogramma’s en studiepunten.

Het belangrijkste waar in het iXperium Health mee aan de slag moet worden gegaan vindt Clark de bewustwording bij zorgprofessionals over de mogelijkheden van technologie in de zorg. Daarnaast is de implementatie van producten ook belangrijk. Daarbij moet rekening worden gehouden met praktische zaken. De ideale situatie voor het iXperium Health zou volgens Clark zijn dat zorg en techniek verbonden zijn. In het iXperium Health moet veel verschillende technologie aanwezig zijn, waar ieder binnen zijn eigen opleiding wat mee kan.