Marijke Kral

“Mijn drijfveer is bijdragen aan toekomstgericht onderwijs dat elke leerling en student optimale kansen biedt zichzelf te ontplooien en motiveert voor een leven lang leren in een snel veranderende, digitale samenleving. Ik werk graag op het snijvlak van onderzoek en praktijk aan doordachte innovatie.”

“Met betrokkenen uit de onderwijspraktijk, de lerarenopleidingen en het lectoraat Leren met ict hebben we het initiatief genomen tot het iXperium/CoE. Het iXperium/CoE past precies bij wat ik voor ogen heb: leraren(opleiders), leidinggevenden, studenten, leerlingen en onderzoekers bouwen samen aan gepersonaliseerd leren met en over ict en creëren de randvoorwaarden daarvoor in de organisatie. Onderzoeksmatig ontwerpen in iXperium designteams, grensoverschrijdend van en met elkaar leren, kennis delen en overkoepelend onderzoek zijn basisingrediënten in de samenwerking.”

Expertises

  • Leren met ict, gepersonaliseerd leren met ict 
  • Ict-geletterdheid 
  • Professionalisering docenten voor ict  
  • Onderwijsinnovatie met ict 
  • Leidinggeven aan onderwijs en ict