Maurice Magnée

“Het iXperium Health is eigenlijk een grote achtbaan van activiteiten en ontwikkelingen”

Maurice Magnée werkt sinds 2012 bij de HAN. In 2008 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het gebied van autisme. Maurice is tegenwoordig onderzoeker voor het lectoraat Levensloopbegeleiding bij autisme, waar hij op dit moment projectleider is van een onderzoek naar slaapstoornissen bij mensen met autisme. Daarnaast is Maurice oprichter en manager van het iXperium Health. “Het iXperium Health heeft een lange voorgeschiedenis. In 2012 ben ik bij de HAN begonnen als onderzoeker en deed ik onderzoek naar technologie bij jongeren met autisme. Vanuit dat project ben ik gaan nadenken over de mogelijkheden van technologie voor kwetsbare mensen. Samen met een aantal mensen binnen de HAN hebben we een professionele leergemeenschap sociale technologie opgericht. Vanuit deze gemeenschap is het idee ontstaan voor een sociotech lab, een soort expertisecentrum voor sociale technologie. In oktober 2016 heb ik een evenement georganiseerd voor mensen uit de praktijk om met elkaar in gesprek te gaan over het centrum. Daar zijn een aantal thema’s uitgekomen: kennisbundeling op het gebied van sociale technologie, interprofessioneel samenwerken en het experimenteren en samen leren. Met die input heb ik een voorstel geschreven, een projectaanvraag. En zo is het iXperium Health begonnen. Sindsdien is het eigenlijk een grote achtbaan van activiteiten en ontwikkelingen.” 

Maurice zijn belangstelling in technologie is begonnen na zijn promotie. Hij schreef toen een onderzoeksvoorstel over virtual reality (VR) in de begeleiding en behandeling van mensen met autisme. “VR was toen echt in opkomst en ik werd helemaal gefascineerd door de mogelijkheden van VR. Dat project is niet doorgegaan, maar het vonkje is toen wel gaan branden.” Maurice is ook nog steeds het meest gefascineerd door virtual reality. “Daar is mijn interesse voor technologie in de zorg ook ontstaan. De ervaring met VR is zo intens en speelt zo in op je gevoel en zintuigen. VR laat dingen echt tot leven komen en maakt dingen veel intenser en inzichtelijker. Ik denk dat VR op het gebied van therapie, maar ook voor het onderwijs heel veel te bieden heeft.” 

Ook buiten zijn werk is Maurice geïnteresseerd in technologie. Hij kijkt bijvoorbeeld graag naar documentaires en films over technologie. Maurice vindt het ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevaren van technologie. “We zijn hier ook alert dat we geen gadgetfabriek worden, maar altijd vanuit moreel besef de juiste dingen doen. We hebben het bij het iXperium Health over mensen in kwetsbare situaties en daar kan technologie iets voor betekenen. Door te werken aan onderzoeksprojecten en altijd kritisch te blijven over wat een technologie toevoegt voor cliënten en professionals verlies je het doel niet uit het oog.” Maurice probeert in het iXperium Health meer onderzoek en onderwijs de kant van de cliënt, de professional en de organisatie op te sturen. “Technologie biedt veel mogelijkheden, maar kan ook veel, soms ontwrichtende, gevolgen hebben. Het iXperium Health moet kritisch blijven over technologie en ervoor zorgen dat er goede dingen gedaan blijven worden. In de huidige samenleving is een kantelpunt bereikt, je ziet nu bijvoorbeeld dat technologie zelfs democratieën kan beïnvloeden. Daarom heb je als onderwijsinstelling een grote taak om ervoor te zorgen dat studenten kritisch blijven over technologie.”

Eerstejaars studenten kunnen in het iXperium Health vooral geïnspireerd raken door de technologie die er aanwezig is en er vervolgens mee experimenteren. In het tweede jaar wordt een volgende stap gezet door studenten samen met studenten van andere opleidingen projecten in het iXperium Health te laten doen. De stap daarna is om vanuit die samenwerking interdisciplinair onderzoek te gaan doen. Hiervoor is het ook belangrijk om het werkveld zoveel mogelijk bij het iXperium Health te betrekken. Dit gebeurt op veel manieren. Eén daarvan is door studenten praktijkprojecten in organisaties te laten doen. Een andere manier is het uitnodigen van mensen uit het werkveld naar het iXperium Health. Medewerkers worden dan van tevoren gevraagd om praktijkproblemen te leveren. Die casussen worden in het iXperium Health vormgegeven met technologie. Vaak ziet Maurice echter dat professionals die bij het iXperium Health geïnspireerd raken nog niet goed weten hoe ze technologie moeten inzetten in hun eigen organisatie. Hier kan het iXperium Health ook bij helpen. Naast professionalisering van het werkveld richt het iXperium Health zich ook op professionalisering van docenten. Daarom werkt het iXperium Health met ambassadeurs uit ieder instituut. Zij worden in hoog tempo klaargestoomd als experts voor hun eigen instituut en brengen collega’s competenties bij. De vele onderwerpen waar het iXperium Health zich mee bezig houdt maakt het werk van Maurice heel divers. “Het is een achtbaan van verschillende activiteiten.” 

Het ideale iXperium Health begint volgens Maurice al steeds meer vorm te krijgen. “We willen een netwerkorganisatie zijn. Het iXperium Health is een centraal expertise centrum dat verbonden is met kenniscentra binnen de HAN en veel kennishubs van buiten de HAN. Het iXperium Health kijkt zoveel mogelijk over individuele opleidingen heen en probeert praktijkproblemen vanuit het werkveld op te halen en op te lossen. Studenten kunnen vanuit het iXperium Health ervaringen opdoen in het werkveld en nemen deze ervaringen vervolgens mee terug. In het iXperium Health wordt onderwijs gevoed en vernieuwd.” Maurice ziet dat het iXperium Health al een aardig eind op weg is om dit knooppunt voor sociale zorgtechnologie te worden. 

Maurice vindt het belangrijk dat het iXperium Health bijblijft op het gebied van technologie, maar wel met een kritische blik. “We moeten constant blijven waken dat het hier niet alleen gaat om leuke dingen doen. We moeten altijd bedenken: hoe gaat deze technologie iets toevoegen voor de cliënt, de professional of de organisatie? En wat zouden eventueel de negatieve gevolgen zijn? Dat wil ik ook aan studenten meegeven, die onderzoekende houding. Ze stimuleren en zorgen dat ze scherp blijven.”