Pierre Gorissen

“Toen ik zelf als docent startte was de wereld nog tamelijk eenvoudig. We hadden geen e-mail, maar postvakjes. Facebook en YouTube bestonden niet. Inmiddels bevinden we ons in de digitale samenleving. We staan als onderwijs voor de opdracht om leerlingen en studenten op te leiden tot adaptieve ict-professionals. Want ook jongeren worden niet vanzelf ict-geletterd. En de sociale en maatschappelijke verschillen tussen jongeren onderling kunnen door ict-gebruik toenemen. Daarom hebben we leraren nodig met de juiste kennis.”

“Mijn kracht? Verbindingen leggen tussen technologie-experts en mensen uit het onderwijs. “

Expertises

  • Ict-geletterdheid 
  • Technologie ter ondersteuning van gepersonaliseerd leren
  • Het gebruik van data ter ondersteuning van leren en lesgeven (learning analytics)
  • Maakonderwijs met ict
  • Open leermaterialen en hergebruik van educatieve content