Sanne Diepeveen

“Ik vind het belangrijk dat studenten kennis maken en oefenen met nieuwe technologie.”

Sanne Diepeveen werkt sinds 2006 bij de HAN als docent logopedie. Daarnaast doet ze promotieonderzoek naar spraak bij kinderen. Sanne heeft altijd interesse gehad in technologie, zowel in haar vakgebied als persoonlijk. Ook thuis maakt ze gebruik van technologie, zoals het bedienen van de verlichting via de smartphone. Toen het iXperium Health werd aangekondigd was Sanne meteen enthousiast. “Ik vind het belangrijk dat studenten kennis maken en oefenen met nieuwe technologie. Zo zien studenten ook de mogelijkheden voor de toekomst.”

In haar vakgebied ziet Sanne veel mogelijkheden voor nieuwe technologie. Als voorbeeld noemt ze een spraak-oefen-app voor cliënten. Een logopedist ziet een cliënt slechts een half uur per week, verder komt het op cliënten zelf neer om te oefenen. Met een app waarin de oefeningen goed uitgelegd worden en die ook bijhoudt wanneer en hoe vaak oefeningen gedaan moeten worden, wordt dit een stuk gemakkelijker. Er komen langzaamaan steeds meer van dit soort apps op de markt, maar niet altijd met evenveel succes. Sanne noemt bijvoorbeeld een huiswerkprogramma voor kinderen dat na een jaar alweer gestopt werd, omdat er te weinig aanmeldingen waren. “Het is dus ook van belang dat logopedisten op de hoogte zijn van de mogelijkheden van nieuwe technologie en de voordelen die technologie met zich mee brengt herkennen. Samenwerking met het werkveld is erg belangrijk.”
Ook virtual of augmented reality bieden mogelijk uitkomst voor cliënten: “Met VR kun je obstakels op de grond projecteren waar cliënten mee om moeten gaan. Zo worden cliënten beter voorbereid dan door alleen met de fysiotherapeut te oefenen.” Een Spybril of Google Glass kan uitkomst bieden voor studenten. “Als patiënten zo’n bril op hebben en het gesprek wordt opgenomen, zien studenten zichzelf terug vanuit het perspectief van de patiënt. Dit geeft een heel ander perspectief dan een normale opname en zet aan tot zelfreflectie.” Van de gadgets die al aanwezig zijn in het iXperium Health is voor de opleiding logopedie de Tovertafel erg nuttig voor het oefenen met zinsbouw en lezen, bijvoorbeeld voor kinderen of mensen met afasie en dementie. In de toekomst ziet Sanne in de logopedie een grote rol voor de Hololens weggelegd. Daarmee kun je bijvoorbeeld een lichaam projecteren, zodat studenten de anatomie van een mens levensecht kunnen zien. Ook moet het mogelijk zijn om met de Hololens niet alleen objecten of lichamen geprojecteerd te zien, maar om ook druk te voelen, zodat studenten kunnen oefenen met het masseren en stimuleren van nekspieren. Met zo’n hulpmiddel wordt het oefenen realistischer.

Sanne wil dat het iXperium Health een centrale plek wordt waar veel verschillend materiaal aanwezig is. Hiervoor moet het iXperium Health groeien. “Technologie die nu al aanwezig is bij verschillende opleidingen hoeft niet per se naar het iXperium Health verplaatst te worden, maar moet wel geïnventariseerd worden, zodat studenten en docenten van alle opleidingen weten wat er allemaal aanwezig is aan technologie bij de HAN. Idealiter zou niet alleen materiaal van de HAN bij het iXperium Health geïnventariseerd worden, maar ook materiaal uit het werkveld. “Het zou mooi zijn als studenten en docenten naar het iXperium komen en dat daar een catalogus ligt of een persoon is waaraan gevraagd kan worden welke apparatuur gebruikt kan worden voor een bepaalde les of opdracht.” Mensen uit het werkveld zouden tevens in het iXperium langs kunnen komen, bijvoorbeeld in de avonden, om apparatuur te bekijken en te experimenteren met de gadgets.