Overheidsbrede visie generatieve AI

De opkomst van AI heeft geleid tot kansen, mogelijkheden en uitdagingen waar we in verschillende sectoren in onze samenleving (zoals gezondheidszorg, financiën, maar ook transport en onderwijs), maar ook als samenleving als geheel mee te maken krijgen. Hoe verhoud je je hiertoe en hoe ga je om met de invloed die AI heeft op leven, werken en leren?

AI is in ons dagelijks leven niet meer weg te denken en helpt ons in allerlei vormen om ons leven makkelijker te maken en komt in allerlei soorten en maten: virtuele chatbots die onze vragen beantwoorden, voertuigen die geen menselijke chauffeur meer nodig hebben en zichzelf besturen…

AI in het onderwijs

Ook in het onderwijs is de rol van AI duidelijk aanwezig. Zo wordt het gebruikt bij het stimuleren van gepersonaliseerd leren, het verbeteren van leerresultaten en het aanpassen van onderwijsmethoden aan individuele behoeften. AI-algoritmen worden binnen leerplatforms voor leerlingen en studenten gebruikt om te bepalen hoe in hun individuele behoeften kan worden voorzien. Hierbij worden dan bijvoorbeeld extra uitdagende opdrachten gegenereerd door een programma op basis van de leerresultaten van een leerling of student, of er wordt juist een herhalende opdracht gegenereerd om bepaalde lesstof of vaardigheden te trainen. Dit is een goed voorbeeld van hoe generatieve AI ingezet wordt in het onderwijs.

Visie en actielijnen

Vanwege deze impact van AI op ons leven, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met stakeholders gewerkt aan een overheidsbrede visie op generatieve AI (genAI). In dit visiestuk komen onder andere de technologische ontwikkelingen aan bod die op korte en lange termijn verwacht worden en hoe de wet- en regelgeving er rondom genAI uitziet. Het visiestuk bevat vier uitgangspunten met actielijnen.

Op een rijtje

Voor wie graag op de hoogte wil zijn van wat dit visiestuk behelst, maar niet de tijd heeft om het complete document te lezen, maakten Manon van Zanten en Pieter van Rooij van het iXperium een overzichtelijke samenvatting waarin de belangrijkste punten uit het visiestuk aan bod komen. Je kunt deze samenvatting hier lezen.

Meer lezen?

Wil je het volledige document over de overheidsvisie lezen? Dit vind je hier.