Paaseieren zoeken 2.0

Blog Roel Kuppens, Directeur basisschool Op de Heuvel

De scholen waren gesloten en kinderen zaten thuis. Voor veel ouders is een vakantie van meer dan twee weken al een uitdaging, laat staan dat de kinderen thuis ook nog iets moeten doen en je eigen werk gewoon doorgaat. Voor ons als school was het de opdracht de kinderen gedurende de ‘intelligente lockdown’ te blijven bereiken, motiveren en ook nog iets te leren. Dit deden we natuurlijk met ons eigen onderwijs vanuit de methodes, maar ook met verschillende nieuwe mogelijkheden. Zaken die er voor de sluiting al waren, maar waar we nog te weinig gebruik van maakten om de mogelijkheden echt te begrijpen. In deze technologische snelkookpan is ‘leuk’ een begrip dat broodnodig is, maar ook iets dat snel achteraan de rij van taken komt te staan. Datzelfde lot wachtte het jaarlijks paaseieren zoeken, maar dat lieten we niet gebeuren.

Actionbound

Na enig speurwerk bleek de app actionbound een prima middel om het verstoppen en daarna zoeken van paaseieren mogelijk te maken. Met de app zijn verschillende plekken in de wijk, middels GPS, aangeduid als verstopplek van de paashaas. De deelnemers, kinderen en ouders, kregen via de app een aanwijzing over de locatie, een foto van de locatie en een richtingspijl die ze konden volgen. Met deze informatie gingen ze vervolgens naar de aangegeven locatie om daar een verstopte paasei te zoeken. We hadden natuurlijk gekozen voor een afbeelding van een ei om te voorkomen dat sommige kinderen mis grepen. De app gaf zelf aan dat de locatie is gevonden door het geven van een geluidsignaal en de toekenning van een aantal punten. Na het vinden van het verstopte ei gingen de kinderen door naar de volgende locatie om daar verder te zoeken. Aan het einde van de zoektocht kwamen alle deelnemers bij het einde en sloot de app het spel af.

Naar buiten met ict

Verschillende elementen hebben we op deze manier met elkaar kunnen combineren. De leerlingen zijn buiten geweest en hebben een behoorlijke wandeling door de wijk gemaakt. Kinderen motiveren voor een wandeling is soms een opgave, maar door gebruik te maken van simpele en toegankelijke technologie wordt het een stuk makkelijker gemaat. En het heeft ook een uitdagend element: de scores en tijd worden namelijk bijgehouden. Zo is het een leuke activiteit voor alle leeftijden. De jongere leerlingen hebben zich vooral op de eieren gestort. Ze hebben deze gefotografeerd en als ‘bewijs’ op de padlet van de klas gezet. Op die manier was er ook een sociaal element toegevoegd, leerlingen konden met elkaar de gevonden eieren bekijken en bespreken.

Voor de langere termijn is het gebruik van de app Actionbound een aanvulling voor het onderwijs met veel mogelijkheden die we nu nog niet hebben gebruikt. Zo kun je bijvoorbeeld QR-codes toevoegen aan je speurtocht wat de didactische toepassingen zeker vergroot.