Pierre Gorissen nieuwe associate lector leren met ict

Pierre Gorissen is door het College van Bestuur van de HAN benoemd als associate lector.

Het Lectoraat Leren met ict van de Academie Educatie heeft te maken met een toenemende vraag naar praktijkgericht onderzoek op het gebied van leren met ict. Daarom stelde het College van Bestuur van de HAN op 1 mei een tweede associate lector aan: Pierre Gorissen.  

“Binnen het lectoraat ligt mijn focus op de programmalijn Opleiden in ict-geletterdheid voor leren, leven en werken. Die ict-geletterdheid is juist de afgelopen maanden voor bijna iedereen opeens noodzaak geworden. Of het nu gaat om van thuis uit werken, het onderhouden van sociale contacten of het op afstand verzorgen en volgen van onderwijs: digitale vaardigheden zijn, meer nog dan in de periode vóór corona, onmisbaar.”

Drie hoofdvragen

Op veel plekken zorgen de huidige omstandigheden voor een enorme inhaal- en omslag. Het Lectoraat Leren met ict houdt zich echter al veel langer met (onder andere) ict-geletterdheid bezig. Het draait bij dat thema om drie hoofdvragen: 

  • Welke competenties zijn nodig om ict in te zetten voor leren, leven en werken? 
  • Hoe kunnen mensen de benodigde competenties verwerven en een leven lang doorontwikkelen? 
  • Wat betekent dit voor het opleiden, professionaliseren en ondersteunen van leraren?

Samenwerking

Goed praktijkonderzoek staat of valt met samenwerking. Dat geldt zeker ook voor de programmalijn waar Gorissen zich (vooral) mee bezighoudt. “We ontmoeten onze partners in het netwerk van iXperium Centre of Expertise Leren met ict, bijvoorbeeld in de iXperiumlabs, maar we werken ook samen in de onderzoekswerkplaatsen gepersonaliseerd leren met ict en in een project als NRO-onderzoeksproject over maakonderwijs met ict. Een ander mooi voorbeeld is AssembLeren met Augmented Reality, een Smart Regionproject rond leren op de werkplek. Daarvoor werkten verschillende lectoraten van de HAN, waaronder Leren met ict, samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.”

Behalve samenwerking met het werkveld, is er samenwerking met de opleidingen. Gorissen is bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL) en bij de assessments van de competenties Gepersonaliseerd leren met ict op masterniveau.

Urgentie

De periode waarin we zitten, levert zorgen op, maar brengt volgens Gorissen ook heel positieve zaken met zich mee. “De kennis binnen scholen is de afgelopen maanden enorm gegroeid, er zijn veel meer leraren (en leerlingen) dan voorheen die weten wat kan, wat werkt, wat niet en die nadenken over hoe ze hun onderwijs met ict vorm kunnen geven. Die combinatie van gevoel voor prioriteit, vragen en soms zelfs al (deel-)antwoorden is een goede voedingsbodem voor praktijkgericht onderzoek.”