Praktijkvoorbeelden uit het mbo

In opdracht van OCW is een serie inspiratiefilms gemaakt over onderwijsinnovatie met ict in het mbo.

Twee films zijn opgenomen in iXperium Oss bij de Leijgraaf. De films zijn ook inspirerend voor primair en voortgezet onderwijs of hbo-opleidingen.

De films in de eerste serie laten zien hoe ict helpt bij feedback, discussies en reflectie. Je vind hier films over Onderwijs op afstand, Leren samenwerken, de reflectie toolbox, Direct feedback en Veilig discussiëren.

De tweede serie gaat in op technische snufjes in het onderwijs zoals Smart Glasses, VR Tour met 360-graden foto’s, online stagebegeleiding, online modules en Virtual reality.

Deel drie bekijkt de 21st century classroom en gaat in op Bewegend leren, Robot in de klas en Leergemeenschap.

Achtergrond

Het gezamenlijke doel van deze actie is om docententeams van laagdrempelige inspiratie te voorzien en ze bewust te maken van de meerwaarde van ict in hun lessen. De selectie van vijftien video’s is tot stand gekomen op basis van een uitvraag onder innovatie experts in de sector waarbij uiteindelijk is gekeken naar voldoende verschillende voorbeelden en spreiding onder instellingen. De vijftien praktijkvoorbeelden hebben geen status van “beste” praktijkvoorbeelden.