3D-printen

Tinkercad is een gratis ontwerp-omgeving voor het maken van 3D-modellen. Deze web-based omgeving biedt de leerkracht gelegenheid om het 3D-printen echt in zijn of haar onderwijs te integreren, eventueel met een lessenserie. In het iXperium starten we samen met de leerkracht en klas zo’n lessenserie op. Zo kan de leerkracht op school vol inspiratie verder met 3D-printen. Natuurlijk hebben we ook een 3D-printer die we samen aan het werk kunnen zien. 

Onze arrangementen vinden plaats tussen 09.00 en 11.00 uur of tussen 12:30 en 14:30 uur.