E-leiderschapsvraagstukken

Lector Erik de Vries neemt je in deze serie leertafels mee langs een aantal vraagstukken rondom e-leiderschap. Welke competenties moeten managers en bestuurders hebben voor leiderschap in innovatie in de zorg met behulp van ict-toepassingen en eHealth?

We hebben onderzoek gedaan onder bestuurders, chief information officers, informatiemanagers en ict managers. De belangrijkste competenties blijken:

  • strategisch belang van informatisering kunnen inschatten;
  • balanceren tussen belang van de eigen organisatie en dat van de keten;
  • entameren en legitimeren van gedragsverandering;
  • verantwoordelijkheid nemen voor zorginformatie;
  • orkestreren van de samenwerking tussen zorgafdelingen/management, beleid en innovatie, de ict-afdeling en ict-leveranciers.